Светослав Славчев /
Svetoslav Slavchev

Това е малка галерия, която представя художника Светослав Славчев от Пловдив.
Той е правил изложби вече в Австрия, Съединените щати, Германия и България. Картините на Славчев предлагат непринудени реалистични фигури и отсенки, спонтанно (едновременно) с понятие за нюанси на нашия вътрешен духовен свят. Той търси баланса или позицията на модерната личност в малкото си обиталище и същевременно в макрокосмоса. Той търси контакта на човека с духа в себе си и разчита на това, че той е същият дух, който обитава космоса. Човек намира себе си във вселената и се чувства там у дома.

This is small gallery which represents the artist Svetoslav Slavchev from Plovdiv, Bulgaria.
He has already exhibited in gallery of Austria, USA Deutschland, Bulgaria. The paintings of Slavchev offer natural realistic figures and shades spontaneously with notion of nuances of our inner and outer world of spirit. He looks for the contact of man with the spirit inside himself and relies that it that same spirit inhabiting the cosmos. There are tens of paintings inside his studio which are offered for sale as well.